CQ105.270C2

Giá bán sỉ:
CQ105.270C2GR: 158.000 VND ( size 10.5 x 27 ) ( lớn )
CQ1134C2GR: 120.000 VND ( size 10 x 20 ) ( nhỏ )
Số lượng ít nhất cần đặt: 10 cái/ sản phẩm
và tổng giá trị hóa đơn > 10 Triệu đồng
Đặc biệt giảm 5% cho hóa đơn > 30 triệu
 
Giá bán lẻ:
CQ105.270C2GR: 263.000 VND ( size 10.5 x 27 ) ( lớn )
CQ1134C2GR: 200.000 VND 

Sản phẩm khác