CR964-C4OR

Bình thủy tinh đan cói
Giá bán sỉ: 180.000 đồng
( size 20 x 33 )
 
Số lượng ít nhất cần đặt: 10 cái/ sản phẩm
và tổng giá trị hóa đơn > 10 Triệu đồng
Đặc biệt giảm 5% cho hóa đơn > 30 triệu
Giá bán lẻ: 300.000 đồng
< không bao gồm chi phí vận chuyển >

Sản phẩm khác