Lọ Thủy tinh

Lọ thủy tinh dạng ống tre dùng cắm hoa trang trí tiệc cưới, hỏi, sinh nhật , hoặc các sự kiện
Có nhiều kích thước khác nhau và giá cả khác nhau : vui lòng liên hệ : 0906662108 để biết giá từng loại:
O6.6 Ống tre 6x6
O6.8 Ống tre 6x8
O6.15 Ống tre 6x15
O6.20 Ống tre 6x20
O6.25 Ống tre 6x25
O6.30 Ống tre 6x30
O8.8 Ống tre 8x8
O8.15 Ống tre 8x15
O8.20 Ống tre 8x20
O8.25 Ống tre 8x25
O8.30 Ống tre 8x30
O10.10 Ống tre 10x10
O10.15 Ống tre 10x15
O10.20 Ống tre 10x20
O10.25 Ống tre 10x25
O10.30 Ống tre 10x30
O10.35 Ống tre 10x35
O10.40 Ống tre 10x40
O10.50 Ống tre 10x50
O12.10 Ống tre 12x10
O12.15 Ống tre 12x15
O12.20 Ống tre 12x20
O12.25 Ống tre 12x25
O12.30 Ống tre 12x30
O12.35 Ống tre 12x35
O12.40 Ống tre 12x40
O12.50 Ống tre 12x50
O12.60 Ống tre 12x60
O15.10 Ống tre 15x10
O15.15 Ống tre 15x15
O15.20 Ống tre 15x20
O15.25 Ống tre 15x25
O15.30 Ống tre 15x30
O15.35 Ống tre 15x35
O15.40 Ống tre 15x40
O15.50 Ống tre 15x50
O15.60 Ống tre 15x60
O20.20 Ống tre 20x20
O20.30 Ống tre 20x30
O20.40 Ống tre 20x40
O20.50 Ống tre 20x50
O20.60 Ống tre 20x60
Lọ thủy tinh dạng ống tre dùng cắm hoa trang trí tiệc cưới, hỏi, sinh nhật , hoặc các sự kiện
Có nhiều kích thước khác nhau và giá cả khác nhau : vui lòng liên hệ 0906662108để biết giá từng loại

Sản phẩm khác