T841TOR (23)

Giá bán sỉ:
233.000 đồng
( size 19.5 x 48 )
 
Số lượng ít nhất cần đặt: 10 cái/ sản phẩm
và tổng giá trị hóa đơn > 5 Triệu đồng
Đặc biệt giảm 5% cho hóa đơn > 20 triệu
Giá bán lẻ:
388.000 đồng
( size 19.5 x 48 )
 < không bao gồm chi phí vận chuyển >

Sản phẩm khác